Tukemamme hankkeet

BALTIC SEA ACTION GROUP

BSAG:n keskeisiin tavoitteisiin kuuluu rehevöitymisen vähentäminen, vaarallisten aineiden riskien minimoiminen sekä turvallisen ja puhtaan meriliikenteen takaaminen. BSAG toimii moniulotteisesti ja pyrkii toiminnassaan lisäämään valtiollisten toimijoiden, liike-elämän sekä kansalaisjärjestöjen yhteistyötä. Tavoitteena on hyödyntää eri toimijoiden erityisosaamista siten, että kaikki tekevät sitä mitä parhaiten osaavat. BSAG:n perustajan, Ilkka Herlinin sanojen mukaan “ensin pitää analysoida ongelma, sitten hakea mukaan ne, joilla on ratkaisuja, olivatpa ne yrityksiä, julkishallinnon toimijoita tai päätöksentekijöitä. Itämeren ongelmat ovat niin moninaiset, että kaikille riittää töitä.”

Rehevöitymisen, Itämeren polttavimman ongelman, syyt liittyvät ravinteiden kiertoon. Yksinkertaistettuna ongelma on siinä, että ruuantuotannossa välttämättömät ravinteet fosfori ja typpi ovat joutuneet eri tavoin pois kierrosta ja päätyneet Itämereen ruokkiamaan leväkukintoja.

Tällä hetkellä BSAG keskittyykin ruuantuotannon ja -kulutuksen aiheuttaman ravinnekuormituksen vähentämiseen hakemalla tekoja ruokaketjun eri toimijoilta. BSAG toimii monella eri tasolla saattaakseen tutkimustiedon käyttöön ja tarvittavat tahot yhteen.

Lue lisää

 

HELSINGIN YLIOPISTO

MONICOAST on DROPPin ja Tvärminnen eläintieteellisen aseman yhteishanke, jossa rannikolle rakennetaan jatkuvasti dataa keräävä mittauspoijuverkosto. Sen keräämä aineisto auttaa ymmärtämään entistä paremmin, miten ympäristömuutokset vaikuttavat herkkiin rannikkoalueisiin. Näihin herkkiin alueisiin kuuluvat muun muassa meriajokasniityt, rakkoleväalueet ja sinisimpukkayhdyskunnat, jotka tarjoavat elinympäristön ja ravintoa huikealle määrälle Itämeren lajeja. Meillä on kuitenkin erittäin vähän tietoa siitä, miten esimerkiksi veden lämpötila, happi- ja suolapitoisuus, pH ja sameus vaihtelevat näissä elinympäristöissä (vuorokauden eri aikoina, vuodenaikojen välillä, vuosien välillä) ja miten pitkäaikaismuutokset vaikuttavat eri habitaattien toimintaan.

Ilmastonmuutoksen ja rehevöitymisen edetessä on tärkeää ymmärtää, miten nämä valtavat muutokset vaikuttavat rannikkoalueisiin. Tämä tieto on myös välttämätöntä taustatietoa uusille huippututkimusprojekteille, joissa tutkitaan meren toimintaa. MONICOAST-projekti haluaa samalla levittää tietoa suurelle yleisölle rannikkoympäristöjen tärkeydestä ja kannustaa kaikkia mukaan Itämeren suojeluun.

Lue lisää